*

2 People wrote to us:

Các bạn làm việc rất chuyên nghiệp và chu đáo, mình nhận được tượng phật bên bạn mà ưng quá. Chưa bao giờ mua món hàng mà cảm giác thích thú như vậy. Cảm ơn Greenhomegarden nhiều nhiều.

Tháng Sáu 23, 2021

Cây đẹp và đóng gói rất cẩn thận, cảm ơn shop và sẽ ủng hộ dài dài ạ!!!

Tháng Sáu 23, 2021

Bring nature in your home.

We don’t cut corners to maximize our profit.