100.000

Chỉ đơn giản là tán lá tuyệt đẹp, lá của Alocasia amazonica Bambino Arrow hẹp với các đường gân sáng. Nó có ngoại hình rất giống với Alocasia amazonica Polly, nhưng nhỏ hơn và còn được gọi là Jewel Alocasia.

Chỉ đơn giản là tán lá tuyệt đẹp, lá của Alocasia amazonica Bambino Arrow hẹp với các đường gân sáng. Nó có ngoại hình rất giống với Alocasia amazonica Polly, nhưng nhỏ hơn và còn được gọi là Jewel Alocasia.

Xem thêm: Các loại Alocasia và cách chăm sóc Alocasia