250.000

Philodendron Golden Dragon thường có đốm vàng trên lá và là một giống cây leo nhanh. Các đốm có thể xuất hiện rồi biến mất.

Philodendron’s là loại cây dễ trồng, phát triển tốt nhất khi được trồng trong một hỗn hợp bầu thoát nước tốt như hỗn hợp bầu aroid của Greenhomegarden. Tưới nước cho cây Philodendron Golden Dragon của bạn khi lớp đất 3 cm trên cùng khô và nhóm với các cây khác để tăng độ ẩm xung quanh nó.

Philodendron Golden Dragon thường có đốm vàng trên lá và là một giống cây leo nhanh. Các đốm có thể xuất hiện rồi biến mất.

Philodendron’s là loại cây dễ trồng, phát triển tốt nhất khi được trồng trong một hỗn hợp bầu thoát nước tốt như hỗn hợp bầu aroid của Greenhomegarden. Tưới nước cho cây Philodendron Golden Dragon của bạn khi lớp đất 3 cm trên cùng khô và nhóm với các cây khác để tăng độ ẩm xung quanh nó.