Chúng tôi làm việc theo 1 quy trình tối ưu cho khách hàng.

leaf-center-01

Thiết kế cảnh quan và trồng cây

1.

Tư vấn thiết kế

Chúng tôi sẽ gặp bạn tại khu vườn của bạn để thảo luận về những gì bạn muốn từ khu vườn của bạn. Chúng tôi sẽ đánh giá thực địa và thảo luận với bạn về cách thức và địa điểm mà khu vườn của bạn sẽ được sử dụng để có được một bức tranh rõ ràng về nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy các ví dụ về công việc và bản vẽ của chúng tôi để giúp bạn hiểu rõ hơn về phạm vi công việc của chúng tôi và quy trình thiết kế. Chúng tôi cũng có thể cung cấp tài liệu tham khảo và địa điểm của một số dự án đã hoàn thiện để bạn có thể xem và cảm nhận về công việc của chúng tôi.

2.

Đề xuất thiết kế cảnh quan

Sau chuyến ghé thăm tư vấn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một đề xuất thiết kế cảnh quan cho các yêu cầu thiết kế của khu vườn của bạn và các dịch vụ bạn muốn chúng tôi cung cấp. Nếu bạn chấp nhận đề xuất thiết kế, chúng tôi sẽ triển khai thiết kế cảnh quan.

3.

Công việc thiết kế cảnh quan

Chúng tôi sẽ thiết kế khu vườn của bạn với một bản vẽ tỷ lệ chi tiết và chính xác cho thấy vị trí của tất cả các yếu tố và vật liệu  được đề xuất cộng với các tính năng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch thiết kế cảnh quan quy mô cuối cùng và kế hoạch trồng cây cùng với hình ảnh để truyền đạt cái nhìn và cảm nhận về các cây trồng và cảnh quan hoàn thiện.

4.

Lên kế hoạch trồng cây

Vườn luôn có kết cấu và tổ chức. Cho dù khu vườn của bạn có thể có thiết kế cơ bản tốt, đôi khi nó vẫn cần trồng thêm hoặc thậm chí là trồng lại toàn bộ. Dịch vụ trồng trọt của chúng tôi bao gồm chuẩn bị kế hoạch trồng, tìm nguồn cung ứng và lựa chọn cây và cuối cùng là thiết lập và trồng cây.

5.

Trồng cây

Chúng tôi chuẩn bị kế hoạch trồng phác thảo các giống cây trồng, số lượng, khoảng cách và chăm sóc cây trồng, tiếp theo là tìm nguồn cung ứng và lựa chọn cây trồng và cuối cùng là thiết lập và trồng cây.

Mang thiên nhiên vào ngôi nhà bạn.

Chúng tôi luôn làm hết sức để hài lòng khách hàng.

Pic1