120.000 99.000

Dương xỉ thân gỗ size nhỏ từ 20-30 cm, thích hợp trồng trong nhà hay không gian nhỏ như nhà tắm, bàn làm việc tạo không gian xanh mát và gần gũi thiên nhiên.

Dương xỉ thân gỗ size nhỏ từ 20-30 cm, thích hợp trồng trong nhà hay không gian nhỏ như nhà tắm, bàn làm việc tạo không gian xanh mát và gần gũi thiên nhiên.

Để chăm sóc tốt cho cây dương xỉ thân gỗ, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Cách trồng và chăm sóc dương xỉ thân gỗ trong nhà

Thông tin bổ sung

Kích thước 10 × 30 cm