150.000

Scindapsus Pictus Exotica là một loại cây dễ trồng, được khuyến khích cho những người thích cây treo, cây leo hoặc các giống cây quý hiếm vì nó có hoa văn màu sắc đẹp. Đặt các cây họ Pothos của bạn xa vật nuôi và trẻ em vì chúng rất độc nếu ăn phải.

Scindapsus Pictus Exotica là một loại cây dễ trồng, được khuyến khích cho những người thích cây treo, cây leo hoặc các giống cây quý hiếm vì nó có hoa văn màu sắc đẹp. Đặt các cây họ Pothos của bạn xa vật nuôi và trẻ em vì chúng rất độc nếu ăn phải.

Scindapsus Pictus Exotica thường bị nhầm lẫn với Scindapsus Pictus Argyraeus vì cả hai đều có hoa văn màu bạc trên lá mặc dù chúng rất dễ nhận biết vì lá Scindapsus Pictus Exotica hoàn toàn là bạc ngoại trừ phần trung tâm và lá của Scindapsus Pictus Argyraeus có màu xanh với các đốm bạc.